Musikk og helse

Musikkterapi - et undervisningstilbud
Musikkterapi - et helsetilbud
Musikkterapi - et kulturtilbud

Individuelle timer
Gruppetimer
Tilbud til barn/ungdom/voksne

Tilbud til:

Du kan finne mer informasjon om musikkterapi på:
Norsk forening for musikkterapi: www.musikkterapi.no
Nordic journal of musictherapy
Voices: A worldforum for musictherapy
Senter for musikk og helse, Musikkhøgskolen i Oslo
Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Musikkterapi for barn og voksne med spesielle behov for tilrettelegging
Tilrettelagt undervisnings - og aktivitetstilbud i forhold til pedagogiske og spesialpedagogiske målområder som stimulering og utvikling av språk, sosiale evner og fysiske ferdigheter.

Individuelle timer eller grupper.

Musikkterapi som tilpasset musikkopplæring
Kultur - og fritidstilbud for barn og voksne med spesielle behov for tilrettelegging.

Individuelle timer eller grupper.

Musikkterapi/musikktilbud til barn og voksne med alvorlige og/eller kroniske sykdommer
Individuelle timer eller grupper.

Musikkterapi i psykisk helsevern
Individuelle timer eller grupper.

Musikkterapi i eldreomsorgen og for privatpersoner
Musikkterapi som aktivitet - og behandlingstilbud for: demensrammede, hjerneslagrammede, Parkinsonrammede og for personer med somatiske eller psykiske lidelser.

Individuelle timer eller grupper.
Kulturkvelder på Nordre Sinsen Gård.

Åpningstider for musikkterapi tilbudet ved Nordre Sinsen Gård er:
Hverdager: 10 - 21
Lørdag/søndag: 12 – 20

Ta kontakt for nærmere informasjon om de ulike tilbudene og få tilsendt brosjyrer.
Mob: 91763615
E-post: post@musikkterapeut.no
Postadresse: Gunn Vigdis Værnes
Helgesensgate 5
0553 Oslo

Sist oppdatert 21.09.2013 kl. 19:57


Share on FacebookShare on Twitter