Barn/foreldregrupper

”Musikk fra livets begynnelse”.

 

 

Velkommen til musikkaktiviteter for store og små på Nordre Sinsen Gård!

- Grupper for foreldre og barn (0 - 5 år).
Hverdager 10 - 20
Helgekurs 12 -18

I disse gruppene inviterer jeg til samvær og samhandling for barn med sine foreldre, gjennom musikk - og bevegelsesaktiviteter.

Før barna lærer å snakke, er det melodien og uttrykket i stemmen de bruker når de søker kontakt med mennesker rundt seg.

 

Musikk er derfor både et viktig kommunikasjonsmiddel og et redskap for barnet til å bli kjent med nyansene i dialogen og nyansene i språket vårt.

Musikk er også et redskap for kontakt mellom foreldre og barn. Aktiviteter i en Musikk fra livets begynnelse - gruppe gir muligheter til å ta i mot barnas spontane uttrykk og formidling, og gjøre disse til en del av den felles musikalske opplevelsen i gruppen.

Vi voksne tror ofte at vi må være ”musikalske” for å kunne kommunisere med barna på denne måten, og mange har dårlig selvtillit i forhold til å bruke stemmen sin sammen med barnet. En musikkpedagog/musikkterapeut har erfaring med å tilrettelegge aktivitetene, slik at det skal føles trygt for alle, og bygger opp sangen og samspillet ut fra dette.

Vi tar utgangspunkt i prinsippet: Alle kan synge!
Oppleggene tilrettelegges også i forhold til alders og utviklingsnivå på barna i gruppen og hos det enkelte barn.

Velkommen til:

Sangen og samspillet vil være innenfor trygge og forutsigbare rammer for barna, med fast startaktivitet og avslutning som en naturlig del av dette.
Musikkrommet har et stort utvalg av instrumenter for liten og stor, og disse bruker vi både til kjente sanger og til lydleker.
I tillegg til å bruke instrumentene i rommet er det også flere muligheter for lekeaktivitet og bevegelse, hvor barna kan utvikle sin fysiske bevissthet og utfoldelse.

Ønsker du mer informasjon og brosjyre:
Mob: 91763615
E-post: post@musikkterapeut.no

Mer informasjon finner du også på:
www.musikkfralivetsbegynnelse.no

Velkommen skal du være - til musikkaktiviteter for store og små i koselige lokaler på:
Nordre Sinsen Gård
Trondheimsveien 237
0586 Oslo

Lokaler like nedenfor Aker Sykehus. Kort vei fra Oslo sentrum. Buss/trikk/t-bane til stoppestedet Sinsen eller Sinsenkrysset.

Sist oppdatert 21.09.2013 kl. 19:55


Share on FacebookShare on Twitter