Musikkterapi/Psykoterapi

Åpningstider:

Hverdager 10 – 21
Lørdag/søndag 12 – 18

Musikk - en uttrykksmulighet når ordene ikke strekker til.

Et rom hvor tankene kan bevege seg fritt.
Et rom hvor kroppen kan komme i bevegelse.
Et rom for nye erfaringer, ressurser og handlingsmuligheter.

Beskrivelse av terapitilbud:

Musikk møter vi i mange sammenhenger gjennom livet.
Det er lydsporene til våre minner og impulser som følger oss i hverdagen vår.

Hva er musikkterapi?

Musikkterapi er en terapiform hvor vi bruker musikk og andre kreative uttrykksformer til å skape muligheter for utfoldelse og mestring.
Det er en terapiform hvor det ikke stilles noen krav til musikalske ferdigheter eller notekunnskap for å kunne benytte seg av tilbudet.
Musikkterapeuter er utdannet til å tilrettelegge musikkaktiviteter for å kunne ivareta og støtte opp under den enkelte klient.
I terapirommet er det fokus på møtet og dialogen musikken skaper mellom klient og terapeut, og prosessen dette skaper.
Musikken kan være en vei til og dialog med egen opplevelse og egne erfaringer. En vei til nye handlingsrom.

Musikkterapi:

I terapirommet kan du bli kjent med og utforske mange ulike typer instrumenter og musikalske uttrykk på din egen måte og i ditt eget tempo.


Musikkterapeuter arbeider innenfor mange musikkstiler og uttrykk, og du er velkommen til å ta med det du liker.

Innenfor musikkterapeutisk tilnærming arbeides det også med bevegelsesaktiviteter i forhold til fysisk utfoldelse, kroppsbevissthet og tilstedeværelse.


Musikk kan her hjelpe til å sette fokus på å kjenne forskjell på det å være i aktivitet og det å kjenne ro og avspenning.

Andre kreative uttrykksformer i tillegg til musikkterapi kan være:

Drama og rollespill
Tegning og maling
Skrive egne tekster
Finne ideer og inspirasjon fra andre tekster.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 05.11.2014 kl. 19:43


Share on FacebookShare on Twitter